BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3: Hidrasyonun Önemi ve Toplum Sağlığı

24.05.2023

Birleşmiş Milletler, 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile dünyanın önemli sorunlarına çözüm üretme amacını taşımaktadır. Bu hedefler, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlikleri azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve insanların refahını artırmak gibi geniş bir yelpazede hedefleri içermektedir. Bu makalede, SKH’nin 3. hedefi olan “İyi Yaşam ve İyi Sağlık” ile hidrasyon arasındaki bağlantıyı ve genel toplum sağlığı üzerindeki etkisini ele alacağız.

Hedef 3: Good Health ve Well-Being

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin üçüncü hedefi, tüm insanların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve her yaştan insanların iyi sağlık hizmetine erişimini amaçlamaktadır. Bu hedef, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini, hastalıkların önlenmesini ve tıbbi tedavinin erişilebilir hale getirilmesini içermektedir.

Hidrasyonun Önemi

Vücudumuzun doğru işleyebilmesi için yeterli miktarda su tüketmemiz hayati önem taşır. Hidrasyon, hücrelerin, dokuların ve organların düzgün çalışmasını sağlar. Su, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur, besinlerin sindirimini kolaylaştırır, toksinlerin atılımını destekler ve cilt sağlığını korur. Yeterli su tüketimi aynı zamanda beyin fonksiyonlarını iyileştirir, enerji seviyelerini artırır ve genel sağlığı destekler.

Hidrasyon ve Toplum Sağlığı

Hidrasyonun genel toplum sağlığı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yetersiz su tüketimi bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Özellikle susuz kalmak, dehidrasyona yol açabilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına ve komplikasyonlara yol açabilir. Dehidrasyon, halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, böbrek taşları, kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonları gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Toplumda hidrasyonun yetersiz olması, obezite ve kronik hastalıklar gibi daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırabilir. Araştırmalar, su içmenin kilo kontrolüne yardımcı olduğunu ve obezite ile ilişkili riskleri azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca, yeterli su tüketimi kalp hastalıkları, diyabet ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Hidrasyon eksikliği, özellikle çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli toplumlar gibi hassas gruplar için daha büyük bir sorundur. Bu gruplarda, su kaynaklarına erişim sınırlı olabilir veya su tüketimi konusunda bilgi eksikliği olabilir. Hidrasyon konusunda farkındalığı artırmak, suyun güvenli ve temiz bir şekilde erişilebilir hale getirilmesi ve su içme alışkanlıklarının teşvik edilmesi gibi önlemler, genel toplum sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sonuçlar ve Öneriler

Hidrasyon, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 3. hedefi olan “Good Health ve Well-Being” ile yakından ilişkilidir. Yeterli su tüketimi, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için temel bir gerekliliktir ve genel toplum sağlığını olumlu yönde etkiler.

Bu bağlamda, hidrasyonu teşvik etmek ve desteklemek için aşağıdaki öneriler önemlidir:

  1. Bilinçlendirme ve eğitim: Hidrasyonun önemi hakkında toplumda farkındalığı artırmak için bilgilendirme kampanyaları düzenlenmeli ve su tüketimi konusunda eğitim verilmelidir.
  2. Su kaynaklarına erişim: Temiz ve güvenli su kaynaklarının sağlanması, hidrasyonun kolaylaşmasını sağlar. Özellikle dezavantajlı gruplar için su kaynaklarına erişimi artırmak önemlidir.
  3. Altyapı geliştirme: Toplumların su içme alışkanlıklarını teşvik etmek için su içme fontenleri, su arıtma sistemleri ve içme suyu kaynaklarının erişilebilirliğini artırmak için altyapı geliştirmek önemlidir.
  4. Okullarda ve çalışma ortamlarında su temini: Okullar ve işyerleri, su teminini kolaylaştırmak için su içme istasyonları veya su sebilleri sağlamalıdır. Bu, insanların günlük su tüketimini artırmalarına yardımcı olur.
  5. Örnek liderlik: Hükümetler, sağlık kuruluşları, işyerleri ve toplum liderleri, hidrasyonun önemini vurgulayan politikalar ve programlar oluşturmalı ve desteklemelidir.
  6. Su tüketiminin teşvik edilmesi: Su içme alışkanlığını teşvik etmek için kampanyalar düzenlenmeli, su tüketiminin kolaylaşması için suyun taşınabilirliği ve erişilebilirliği artırılmalıdır.


Hidrasyon, hem çalışma verimi hem de sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Yeterli su tüketimi, enerji seviyelerini artırır, konsantrasyonu ve hafızayı geliştirir, yorgunluk ve baş ağrısı riskini azaltır. Ayrıca, vücut ısısını düzenler, eklemleri korur ve sindirim sistemini düzgün çalışır hale getirir.

Bilimsel araştırmalar, hidrasyonun önemini vurgulamaktadır. İşte bu konudaki popüler ve saygın çalışmalardan bazıları:

Adan, A. (2012). Cognitive performance and dehydration. Journal of the American College of Nutrition, 31(2), 71-78.

Bu çalışma, dehidrasyonun kognitif performans üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırma, yetersiz su tüketiminin dikkat, hafıza ve diğer bilişsel işlevlerde azalmaya neden olduğunu göstermektedir.

Ganio, M. S., Armstrong, L. E., Casa, D. J., & McDermott, B. P. (2011). Mild dehydration impairs cognitive performance and mood of men. British Journal of Nutrition, 106(10), 1535-1543.

Bu çalışma, hafif dehidrasyonun erkeklerin kognitif performansı ve ruh hali üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Sonuçlar, yetersiz su tüketiminin konsantrasyon, hafıza ve öğrenme becerilerinde düşüşe ve huzursuzluk, yorgunluk ve baş ağrısı gibi olumsuz etkilere yol açtığını göstermektedir.

Pross, N. (2013). Effects of dehydration on brain functioning: A life-span perspective. Annals of Nutrition and Metabolism, 63(Suppl. 1), 1-8.

Bu araştırma, yaşam boyu dehidrasyonun beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, yetersiz su tüketiminin her yaş grubunda bilişsel performansı olumsuz etkilediğini ve yaşlı yetişkinlerde demans ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığını göstermektedir.

#step2water ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3

#step2water’ın ana amaçlarından biri de, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve suya erişimin iyileştirilmesi üzerine odaklanmaktadır. #step2water, toplulukların su kaynaklarını korumasına ve etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olmayı amaçlayan yenilikçi bir yaklaşımı temsil etmektedir.

#step2water Blog